Suriye Yerel Meclisleri

Suriye Yerel Meclisleri

Suriye yerel meclisleri, rejimin kontörlü altındaki bölgeler dahil (ki bu kabul edilmemektedir) kaybolan sivil devleti temsilen bölge halkı tarafından oluşturulmuştur.

Suriye devrimin başlamasının ardından rejimin saldırıları nedeniyle insani krizi ortaya çıkmış, ülkenin bütün şehirleri ve kasabalarında halkın büyük bir bölümü ciddi zararlar görmüştür. Oryaya çıkan durum karşısında birbirine yardım etmeye başlayan insanlar, yardıma ihtiyacı olanlara temel hizmetleri temin etmeye çalışmıştır. Ancak takip eden süreçte ihtiyaçların gittikçe artan hacmi, kişiler ya da küçük grupların birbiriyle koordinasyona geçmeden karşılayamayacağı bir hal almıştır.

Yerel Meclisler, Suriye halkına birçok hizmet sunmuştur. Bunlardan bazıarı şu şekilde sıralanabilir:

 • Ekmek, Su gibi temel insani ihtiyaçların temini
 • Temel sağlık hizmetlerinin sağlanması
 • Basın yayın hizmetlerinin sağlanması
 • Temizlik, eğitim, su, yakıt, güvenlik gibi çeşitli ihtiyaçların temini

Yönetim, birçok yardıma muhtaç insana en iyi ve sürekli bir şekilde yardım sunan kişi ve gruplardan oluşmaktadır. Suriye içindeki ve ülke dışındaki Suriyelilerden alınan ayni ve nakdi yardımların yanında özelliklede yardımlara olan ihtiyacın kendini dayatmasından sonra yakın ve uzak dost ülkelerden yapılan yardımları toplama organizasyonuna girişilmiştir. Yardımların dağıtılması noktasında ise, yardımları kendi kişisel çabalarıyla getirten kişilerin inisiyatifine bırakılmıştır.

Yerel Meclisler çivil ya da askeri muhalefet grupları ile tam bir birlik içindedir. Yerel Meclisler, bu gruplara sivil hizmetler sunarak devrimde önemli bir rol oynamakta,  bu vesileyle onların çalışmalarını sürdürmelerine yardımcı olmaktadır. Genel olarak Yerel Meclisler, devrimci meclislerden çıkmış, ya da kendinden önce oluşmuş askeri meclislerden çıkmıştır.

Yerel Meclislerin Görevleri

Yerel Meclisler, bu süreçte devletin olmamasından doğan boşluğu doldurmak,  en iyi şekilde bireylerin katkısıyla sivil hizmetleri sunmak için çalışmaktadır. Bu vesileyle rejimin yıkılmasından sonra oluşacak geçici hükümet ile koordineli bir biçimde belediyelerin nüvesini oluşturmak istemektedir.

Hedeflerimizden bazılarını aşağıdaki biçimde sıralayabiliriz;

 • Sivil hayatın idame ve idaresinin sağlanması, bütün il ve ilçelerde sivil hizmet alanlarında çalışanların tam olarak temsili, böylece bütün hizmetlerin kalite ve uygulama açısından kontrolünün sağlanması…
 • Gerek kişilerden, gerek Sivil Toplumdan gerekse de ülkelerden illere ve ilçelere ulaşan yardımların, yerel meclislerin ofislerinde çeşitli alanlarda uzman gruplar aracılığıyla adalet ve şeffaflık ilkesini riayet ederek dağıtılmasını sağlamak.
 • Çeşitli bölgelerde tıbbi, basın yayın, sivil ve hukuki koruma, yıkılan yerlerin yeniden inşası, profesyonel yönetimin geliştirilmesi alanlarında talep edilen ihtiyaçların karşılanması…
 • Gelecek dönemde geçici, daha sonra da seçilmiş hükümetle koordineli çalışacak görev yapacak belediyelerin nüvesinin oluşturulması…
 • İdeolojik, parti tabanlı, siyasi rekabet içerikli kaygılardan uzak Topluda milli birlik bilincinin inşası ve geliştirilmesi…

Yerel Meclislerin Karşılaştığı Sorunlar

Yerel meclisin çalışmaları sırasında karşılaştığı ve çalışmasını aksatan birçok sorundan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Hizmetlerin hayata geçirmesinde yeterlilik sorunu yaşanmaktadır. Belirttiğimiz üzere Yerel Meclisler genel olarak devrim meclislerinden çıkmış meclislerdir. Üyeleri, hava bombardımanı ve ateş altında faaliyetlerini sürdürecek şecaat sahibi insanlardan oluşmuştur. Bu nedenle seçilmelerinin nedeni gerekli tecrübe ve istenilen yeterlilik olmamıştır. Bu nedenle sivil yardım faaliyetlerinde yeterlilikleri genel olarak istenilen yeterlilik düzeyinde değildir.
 • Yaşanan mevcut kriz döneminde teşekkül eden yerel meclislerde görev alanlar daha önce bu türden bir iş ifa etmediği için hizmetlerin yerine getirilmesinde tecrübe eksikliği mevcuttur.
 • Sorumluluk ve yetkilerin belirtildiği açık bir düzenlemeye sahip olunmaması
 • Belirli kriterler çerçevesinde net kararların alınacağı bir mekanizma eksiliği, kararların yardım ve hizmeti kime ve nasıl vereceğini kendi belirleyen sorumlularca alınması
 • İhtiyaçların temininde eksiksiz bilgi edinme sorunu ve kapsamlı bir çalışma planının olmaması… Sağlıklı bilgi sorunu Yerel Meclislerin çalışırken karşılaştığı en büyük sorundur, zira içinde bulunduğumuz koşullarda ulaşan bilgilerin doğruluğunu kesin tetkik imkânı bulunmamaktadır. Yardım ve hizmete gün geçtikçe  hızlı bir şekilde artan ihtiyaç, ulaşan bilgiler üzerine araştırma yapma imkanını ortadan kaldırmaktadır.

 

Suriye’nin ile ve ilçelerinde Faaliyet gösteren Yerel Meclislerin İç Tüzüğü

Sekiz bölümden oluşan tüzüğün başlıkları aşağıdaki gibidir;

 1. Tanımlamalar ve genel ilkler
 2. Yerel Meclislerin hedef ve amaçları
 3. Üyelik
 4. Bölgelerdeki Yerel Meclisler ve görevleri
 5. İl ve ilçelerdeki Yerel Meclisler
 6. Yerel Meclislerin yürütme erki
 7. Mali hükümler
 8. Geçiş Sürecinin hükümleri

 

 

Home BİLEŞENLER Yerel Meclisler