EĞİTİM HİZMETLERİ

Üniversite Harici Eğitim

Çevre Ülkelerdeki Suriye Okullarının Desteklenmesi

Bütün öğrencilerin okul sıralarına dönerek eğitimlerine devam etmesi geçici hükümetin sorumluluğu olup, geçici hükümet gerekli bütün hizmetleri vermek için çalışmaktadır. Gerek sivil toplum kuruluşlarının gerek Suriyelilerin gönüllü teşebbüsleriyle eğitim hizmetinin verilmesi adına birçok okul açılmıştır.  Ancak bu okullardan bazılarının kapanmasına dahi yol açacak birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Ancak biz bu okulların açık kalması, öğrencilerin okul sıralarında eğitimlerini sürdürmeleri için bu okullara birçok alanda destek verilmiştir.  Kapanmak üzere olan 8 okula 5 ay boyunca 500 bin ABD doları maddi yardımda bulunulmuştur. Geçici hükümetin bütçesine göre bu yardımlar artarak devam edebilir. Çevre ülkelerde Suriyeli öğrencilere kapılarını açan bu okulların kapasitesi bütün talepleri karşılamaya yeterli olmadığı için, çevre ülkelerden eğitimleri yarım kalan öğrencilerin taleplerine karşılık verecek okullar açması talep edilmektedir.

Genel Sınavlar

İlkokul ve lise sınavları yapılmakta, ilkokul ve lise diplomaları verilmektedir.

Okul Kitaplarının Temini

Esed rejiminin oluşturduğu sistem kendi propagandası tesiri altında siyasallaşmış eğitim verdiği için, 20 kişilik uzman bir heyet oluşturularak eğitim öğretimdeki programın ihtiva ettiği bütün profesyonelliğe riayet ederek Suriye’deki bütün kitaplar revize edilmiştir. İlk aşamada iki milyon kitap basılmış olup, önümüzdeki sene için 30 milyon kitap basımı planlanmaktadır.

Yıkılan Okulların Tamiri

Suriye içerisinde bulunan okullardan 2600’ü yıkılmış olup, 1500 tanesinde ya mülteciler kalmakta ya da savaş bölgesinde bulunmaktadır. Geçici hükümet bu okulların tadilatı geliştirdiği proje kapsamında 115 okul tamir edilmiş olup, okulların hepsi tamir edilecektir. Geçici hükümetin yeni planı çerçevesinde, kredi fonu ve bazı uluslararası kurumlarla ile koordineli biçimde bütün okulların tamiratı hedeflenmektedir. Geçici hükümet Suriye’de okulların durumu ve ihtiyaçları hakkında kapsamlı istatistiksel bilgi sahibidir. Elde bulunan veriler çerçevesinde geniş kapsamlı bir tadilat gerçekleştirilerek öğrencileri okul sıralarına dönmesi planlanmaktadır. Ayrıca mevcut okulların desteklenmesi, bölgenin koşullarına göre yeni okulların açılması ön görülmektedir.

 

Orta ve Yüksek Öğretim

Ulusal Suriye Üniversitesi

2014 yılının 9’uncu ayında kapılarını öğrencilerine açması planlanan Ulusal Suriye Üniversitesi, ana yerleşkesi ve fakültelerinin Suriye içerisinde olması planlanmakta olup, güney ve kuzey bütün Suriye’de ofislerinin olması planlanmaktadır.  İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Diller Fakültesi olarak üç fakülte ile eğitime başlaması öngörülen üniversiteye Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesinin eklenmesi planlanmaktadır.  Suriye tarihin en modern üniversitesi olması planlanan üniversite, uluslararası düzeyde en modern teknoloji ile teçhiz edilecek, modern bir üniversite biçimde kurgulanacaktır.  Suriye’de yükseköğretimi düzenlenme ve idare etme amacıyla Yüksek Öğrenim Kurumu ihdas edilecektir.

Eğitimi Yarıda Kalmış Üniversite Öğrencilerine Yardım

Ulusal Suriye Üniversitesi eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış üniversite öğrencileri için sınavlar düzenleyerek onlara üniversite diploması olanağı sağlayacaktır.  İlerleyen süreçte kayıtlı oldukları Suriye üniversitelerinden diploma alabileceklerdir.  Sınavlar kayıtlı oldukları okullardaki ile aynı yöntem ile yapılacaktır. Yani Üniversite eğitimi yarıda kalmış on binlerce öğrenciye diploma verecek, eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olacaktır.

Meslek Yüksek Okulları

Ulusal Suriye Üniversitesi, “geleceğin Suriye’si” projesi bağlamında Suriye’nin yeniden inşa edilmesi planı çerçevesinde Enerji, Ziraat, İnşaat, Su ve Elektrik alanlarından beş teknoloji enstitüsü açmayı planlamaktadır. Suriye’nin yeniden yapılanmasıyla ilişkili gerek insani kalkınma alanında gerekse de bilimsel gelişme açısından bu okullardan mezun olanlar doğrudan pazara girerek katkı sunacaklardır, Suriye içinde birçok alandaki birçok ihtiyacı karşılayacaktır.

Hızlandırılmış Eğitim

Bazı öğrenciler geçtiğimiz üç sene boyunca örgün eğitimden mahrum kalmıştır, bu bağlamda daha az zamanda öğrencilere gerekli bilgileri aktarılabileceği hızlandırılmış bir eğitim planlanmaktadır.  İki senenin tek sene sığdırılmasının planlandığı bu programın yedinci ayda başlaması ön görülmektedir.  Suriye’deki birçok okul bu hızlandırılmış eğitimi programını uygulayacak, böylece öğrencilerin kaybettiği yıllar telafi edilecektir. Bu program bağlamında yaz tatili iptal edilecek haftalık tatil bir güne indirilecek, program 2015 Haziran’ına kadar devam edecektir. Böylece öğrenciler bir senede iki senelik eğitim alacaklardır.

Hiçbir diploması olmayan öğrenciler için seviye tespit sınavı yapılacak, geçici hükümet bu sınava göre onlar için uygun olan eğitim programına dahil edilecektir. 

 

 

Home HİZMETLER Eğitim Hizmetleri