Suriye Ulusal Konseyi Hukuk Birimi

SMDK’nın birimlerinden biri olan Hukuk Birimi’nin çalışma alanı şu şekildedir;

 • Suriye devriminin hedeflerinin tahakkuku ve hukuk devletinin tesisi
 • Esed rejimin işlediği suçları takip etme
 • Suriye halkının yağmalanan mallarının kendilerine iade edilmesi
 • Geçiş sürecinde adaletin muhafazası

Hukuk Birimi Üyeleri

Heysem el-Malih/ Hukuk Birimi Başkanı

Dr. Hişam Mürüvve / Hukuk Birimi Üyesi

Av. Mervan Hacu / Hukuk Birimi Üyesi

Av. Muna Musta / Hukuk Birimi Üyesi

Av. Hüseyin el-Seyyid / Hukuk Birimi Üyesi

Mazin el-Belhi / Birim Koordinatörü

Hukuk Birimi’nin SMDK’daki görevi

 1. İnsan hakları ihlallerini tespit edip rapora dönüştürmek
 2. Rejimin işlediği suçları ispat eden belge ve videoların toplanması
 3. SMDK ile yapılan bütün anlaşma ve yetkilendirme dosyaya dönüştürmek
 4. SMDK’daki diğer birimler ve Hukuk Birimi arasında koordinasyonun sağlanması
 5. SMDK’nın günlük olarak yayınlanan beyanatların, hukuki danışmanlığını yürütmek
 6. İnsan Hakları kuruluşları tarafından yayınlanan raporların, başta 4. Cenev olmak üzere insan hakları konusunda yayınlanan uluslararası anlaşmaların temin edilmesi
 7. İnsan haklarını ilgilendiren konularda Yardım ve Koordinasyon birimi ile koordinasyon
 8. SMDK ‘yı ilgilendiren konularda hukuki talep muhtıraları yayınlamak
 9. Suriye Anayasa’sı konusunda konferanslar düzenlemek
 10.  Rejimin, zimmetine geçirdiği halkın paraları konusunda uzman müfettişlerle anlaşma,  rejimin önde gelen kişilerinin ABD’de, Körfez ülkelerinde ve Avrupa ülkelerinde işledikleri suçları takip etme
 11. Esed rejiminin işlediği suçlarla ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi ile koordinasyonu sağlamak
 12.  Suriye’de önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulacak “geçiş süreci adaleti” ile ilgili olarak, Hukuk Birimi üyelerinin tanımlamalar ve açıklamalar yapacağı konferansların düzenlenmesi
 13. Suriye’de kurtarılmış bölgelerde etkinlik gösteren bütün yargı birimlerini çatısı altında toplayabilecek bir yargı organı teşkil etmek… Bu kurumu teşkil edebilme adına bütün yargı birimlerinin katıldığı konferans düzenleyerek bir üst yargı sistemi ve ona bağlı kolluk kuvvetleri oluşturmak… Bunu müteakip kurtarılmış bölgelerde mahkemeler oluşturmak.
 14.  SMDK’da konuya ilişkin bütün birimlerle koordineli biçimde “geçiş süreci adaletini” hayata geçirmek

 

 

Home BİRİMLER Hukuk bürosu