Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Basın Birimi

SMDK bünyesinde oluşturulduğu için siyasi bir yönü olan, ancak bağımsız bir yapısı bulunan medya birimi kar amacı gütmeyen bir basın kurumudur.

Medya birimi, SMDK üyelerinin, gerek iç gerekse dış gündem açısından olsun, Suriye’de yaşanan son olaylarla ilgili bilgi edinmesi için çalışmaktadır. Basın birimi, Suriye’deki ve Suriye dışındaki realite ile Suriye halkının meşru temsilcileri arasında görevlerini daha iyi yerine getirmeleri için ileticilik rolü oynamaktadır.

Medya birimi, SMDK’nın deklare edilen ilke ve hedeflerine bağlı olup,  basın yayın araçlarının bütün imkânlarını kullanarak Suriye halkının meşru taleplerinin tahakkuku için çalışmaktadır.

İstanbul’da geçici bir ofisi bulunan SMDK Medya Birimi, sahada bulunan bir çok devrimci ve aktivist ile farklı araçlarla iletişim halindedir.

Medya Birimi’nin Bölümleri

-Editasyon ve Rapor Bölümü-

 1. Medya birimi, Suriye’ye ilişkin içerde yaşanan, Arap dünyasında ve dünyada gündeme gelen bütün olaylarla ilgili günlük olarak haber yayınlamaktadır.
 2.  Medya Birimi, 30 kadar Arapça yayın yapan gazetede 60 kadar yazarı, uluslararası basında Suriye hakkında çıkan yazıları takip edecek şekilde günlük olarak basın taraması yapar, tercüme edilecek olanları da tercüme ederek gerekli yerlere iletir.
 3.  SMDK’nın Siyasi Birimi ve Medya Birimi yönetiminin yönlendirmeleri doğrultusunda, beyanat ve açıklamalar yayınlamak.
 4. SMDK ve heyetlerinin haberleri yapmak ve bunları SMDK ve heyetlerinin resmi web siteleri ve sosyal medya hesaplarında paylaşmak, haberin yanlış anlaşılmasına imkân verecek herhangi bir ifadenin olmamasına dikkat ederek basın yayın organlarıyla paylaşmak.
 5. Medya Birimi, 24 saat boyunca, SMDK üyelerine SMS göndererek Suriye konusuna ilişkin gerek gerek gerekse de Arap dünyası ve uluslararası arenada yaşanan son gelişmeleri iletir.
 6.  Medya Birimi, SMDK üyelerine özel olmak üzere Suriye konusuna ilişkin tafsilatlı ve özet bilgileri içeren son gelişmelere ilişkin raporlar hazırlar.  Aynı zamanda,  alanda yaşanan son gelişmeleri, stratejik bakış açısıyla tahlil ederek, somut veriler ışığında “bakış açısı” içeren raporlar hazırlanır.

-Tercüme Bölümü-

 Tercüme Birimi, Medya Biriminin, beyan, açıklama, mesaj, rapor, video ve benzeri, ürettiği her şeyi tercüme eder. Ayrıca basın toplantılarında birim mensubu tercüme uzmanları kişiler simultane hizmeti verirler.

Birim, öne çıkan gazete ve dergilerde Suriye konusuna ilişkin önemli haber ve yazıları takip ederek önemli gördüklerini yayın bölümüne ya da doğrudan SMDK üyelerine gönderir.

-Multimedya Bölümü-

 1.  Kamuoyuna ulaşması için internet sitesinde yayınlanmak üzere, bilinçlendirme, bilgilendirme ve tanıtım içerikli videolar hazırlar.
 2. Suriye içinde ya da dışında dağıtılmak üzere Suriye devrimini tanıtan broşür ve posterler hazırlar.
 3. Fotoğraf ve Video bölümü, Suriye konusuna ilişkin basın toplantıları, konferanslar ve seminerleri takip ederek video ve fotoğraf hazırlar, üzerinde çalışılması için ortak erişime açar.
 4. Sahadan acil, temel ve önemli konulara ilişkin ayrıntılı ve gerçekçi videolar hazırlar, SMDK üyeleriyle paylaşır, kamuoyuna sunar.

-Halkla İlişkiler Bölümü-

Halk ve SMDK arasında iletişimi sağlayan bu bölüm şu görevleri ifa etmektedir;

 1. Medya Birimi’nin Halkla İlişkiler Bölümü, SMDK’nın gerçekleştirdiği eğitime, öğretime, ekonomiye ve siyasete ilişkin faaliyetleri ve basın toplantılarını organize eder. SMDK üye ve sorumlularının birbirleriyle ya da diplomatlar ve basın mensuplarıyla toplantılarını organize eder.
 2. SMDK üyeleri ve yetkililerinin birbirleriyle ve diplomatlar ve siyasilerle toplantılarını organize eder.
 3. SMDK üyelerini basın yayın mensuplarıyla bir araya getirmek.
 4. Suriye içinde ve dışından kişilerin iştirak etmesini sağlayarak, kendisinin de hazır bulunduğu basın toplantıları düzenlemek.  Toplantının, mümkün olabildiğince çok basın grubu tarafından takibini sağlamak.
 5. ÖSO birliklerinde görev alan kadroların eğitimine yönelik olarak, uluslararası kurum ve kuruluşlarınla yardımlaşarak kurslar ve çalıştaylar düzenlemek. “Katil değil Savaşcı” programı gibi çeşitli programlar düzenleyerek ÖSO unsurlarının bilinçlenmesini sağlamak.

-Eğitim Bölümü-

Medya Birimi Eğitim Bölümü,  Suriye içerisinde eğitici ve öğretici kurslar ve çalıştaylar düzenler. Gerek basın biriminin çeşitli bölümlerine gerek devrimci hareketin bünyesindeki farklı birimleri misafir ederek eğitim verir. Eğitim programlarına katılanların yüksek pratik tecrübeden istifade ile çalıştıkları bölüm ve birimlerin seviyelerinin yükseltilmesine katkı sunmaları hedeflenmektedir.

-WEB-

 1. Uzman ve yetkin isimler tarafından hazırlanan internet sitesi SMDK’nın kamuoyuna yönelik yüzüdür, SMDK ile basın, yayın kurumları ve Suriye halkı arasında iletişimi sağlamaktadır.
 2. SMDK’nın Youtube, Twitter, Facebook gibi sosyal medya hesaplarını oluşturup düzenleyen Medya Bölümü, Hac Komisyonu, Yerel Meclisler, Sağlık Komisyonu, Eğitim Komisyonu gibi birimlerin Facebook sayfalarını takip eder. Yardımcı organizasyonlar, siyasi kurumlar,  Suriye halkı ile iletişime geçme yönünde çalışan geliştirmek için çalışır.

 

 

 

 

 

Home BİRİMLER Basın Bürosu