Hac Komisyonu

SMDK Yüksek Hac Komitesi
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu’nun (SMDK) bir kurumu olan Yüksek Hac Komitesi, SMDK ve Suudi Arabistan Krallığı arasında imzalan protokolden aldığı yetkiyle, 1434 hicri, (2013 miladi) yılından başlayarak, Suriyeli Hacıların Hac organizasyonunu yapma şerefine ulaşmış bir kurumdur.
Hac Komitesi, Hac prosedürlerini yerine getirmek, Suriye Arap Cumhuriyeti’nden Hac vazifelerini eda etmek üzere kutsal topraklara giden Suriyeli hacıları organize etmek ve gerekli hizmetleri sağlamak gibi görevleri üstlenmiştir. Bunun yanısıra, hacıların kayıt işlemleri, hacı gruplarına güvenilir kişileri rehber ve yardımcı tayin etmek, Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçiliği tarafından talep edilen belgeleri sağlamak, Mekke-i Mükerreme’de hac vazifesi yapan hacıların barınma ve tavaf gibi çeşitli işlemlerini sağlamak gibi görevleri üstlenmiştir. Komite’nin Türkiye, Lübnan, Mısır, Ürdün ile Suriye’nin özgürleştirilmiş bölgelerinde büroları bulunmaktadır.
SMDK Yüksek Hac Komitesi, SMDK’nın diğer müesseseleri gibi özerk bir kar amacı gütmeyen hizmet kuruluşudur. Birçok şehirde bürolara sahip olan Komite, SMDK’nın diğer özerk kuruluşlarıyla da ilişki halindedir.
Komite, SMDK Başkanı tarafından, Suriyeli hacıların Hac organizasyonunu düzenlemek, Suudi Arabistan’da bulunan Hac işleriyle ilgilenen makamlarla gerekli anlaşmaları yapmak ve Hac vazifesini yapmak isteyen hacıların pasaport işlemleri ve ulaşımlarını sağlamak üzere kurulmuştur.
Hac Komitesi’nin, Bab’ul Hava Sınır Kapısı, Reyhanlı, Gaziantep, İstanbul, Beyrut, Amman, Kahire ve Mekke’de daimi büroları, Bab’ul Selame Sınır Kapısı, Mersin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Katar’da ise muvakkat büroları bulunmaktadır.
SMDK Yüksek Hac Komitesi Başkanı Dr. Nezir el-Hakim’dir. Komite Müdürü ise Av. Samir Bir Kaddar’dır.

Sloganımız:

  • “Allah işlediğiniz her hayırdan haberdardır.”


Vizyonumuz:

  • Kutsal Hac vazifesinde örnek bir kurum olmak ve İslam Dünyasına da örnek teşkil etmek.


Mesajımız:

  • Dünya’nın çeşitli yerlerinde bulunan Suriyeli hacıların haklarını, en modern teknik ve bilimsel imkanlarla ortaya koyduğumuz projeler çerçevesinde muhafaza etmek.


Hedeflerimiz:

  • Bütün Dünya’daki Suriyeli Müslümanların, kutsal Hac vazifesini gerçekleştirmesini kolaylaştırmak.
  • Suriyeli hacıların Hac organizasyonundan sorumlu tek kurum olmak ve bu iş için genç kadrolar yetiştirmek.
  • Bilimsel ve pratik yöntemler ışığında Hac organizasyonunu gerçekleştirmek.
  • Hacılar arasında, Hac menasiklerine dair ilmi ve ameli bir farkındalık oluşturmak.
  • Hacıların, karşılaştıkları zorluklar karşısında ahlaki ilkelerini koruyarak sabır göstermeleri için onları desteklemek.


İlkelerimiz:
Sorumluluk
Emanet bilinci
Yardımlaşma
Anlayış
Şeffaflık
Güvenilirlik
İstikamet
Dini vecibelere riayet etmek.

SMDK Hac Komitesi Resmi İnternet Sayfası: http://sy-et-hajj.org
SMDK Hac Komitesi Facebook Hesabı: https://www.facebook.com/syriaetilafhajj

Home BİRİMLER Hac Komitesi