Suriyeli Âlimler Birliği

16 Nisan 2010 tarihinde İslami, bağımsız, bilimsel ve tebliğ amaçlı kurulan Suriye Âlimler Birliği, Allah’ın dinine ve İslam’ın zaferine usul ve üsluba riayet ederek çağrı yapan bir oluşumdur. Suriyeli Müslümanlar için bir referans olmak üzere Suriyeli âlimleri bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Görevleri

Dinin hitap ve mesajını telif etme yöntemini kullanmakta, mutedil, kapsayıcı ve kuşatıcı İslam anlayışından hareket etmekte, insanların ihtiyaçlarını dikkate almaktadır.

Suriye özelinde, İslami hareket bağlamında âlimlerinin rolünü (Allah’ın izniyle) görünür kılmak için çalışıyoruz.

İslami kavram, hüküm ve fetvaları kontrol etme yönünde (Allah’ın izniyle) çaba sarf ediyoruz.

Ümmetimizin çıkarları ve halkımızın birliğini tahakkuk ettirme adına Suriye’deki bütün toplumsal kesimlerde diyalog içinde olmanın önemine inanıyoruz.

Hedefleri

 1. İnanç ve fıkıh kurulları açısından, taassuptan uzak bir biçimde İslam’ın doğru bir biçimde anlatılması, çağdaş söyleme uygun gelişkin bir dil kullanılmasını hizmet etmek.
 2. Ümmetin sorun ve kaygılarını kucaklamak.
 3. İslami alanda çalışma yapanlara ve âlimlere yardım, sorunlarının çözümü yönünde çalışma yürütmek, yeterliliklerini artırmalarına katkı sunmak, bilimsel düzeylerini artırmalarına çalışmak.
 4. Yurt dışına göç etmek zorunda kalmış âlimlerin, Suriye’ye geri dönerek içerde çalışma yürüten kardeşlerine destek olmalarını sağlamak.
 5. Suriye’deki çeşitli İslami cemiyetler ve bütün kardeş ülkelerdeki âlimler birlikleriyle yardımlaşma ve koordinasyonun sağlanması… Suriye Âlimler Birliği, Dünya Müslüman Âlimler Birliği üyesi olup, onun mesajını kabul etmekte, hedeflerinin tahakkukuna hizmet etmektedir.
 6. Suriye’de İslam adına çalışma yapanların birlikteliğine katkı sunmak.
 7. İlahiyat eğitimi veren, okul, fakülte ve enstitülerin destekleyerek seviyelerinin yükselmesine ve güçlendirilmesine katkı sunmak.
 8. Müslümanların hâlihazırdaki sorunları üzerine çalışmalara yapacak, çözüm önerileri geliştirecek İslami araştırma merkezlerinin kurulması için çalışmak.
 9. Suriye halkı, âlimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için bütün imkânları kullanarak çaba sarf etmek.
 10. İslami vakıf anlayışı, eğitim ve öğretim yuvası cami mesajının ihyasına çabalamak.

Çalışmaları

Mescitlerde gerçekleştirilen Kur’an halkalarını kontrol etmek.

Kuran Halkalarının Hedefleri

 1. Kur’an talebelerine okuma, tecvit ve Kur’an’ı anlama derslerinin yanında hafızlık eğitimi vermek. Hafızların Kur’an’ı kalben anlamalarına yardımcı olmak.
 2. Öğrencilerin kalbine Kur’an sevgisi ekmek, Kur’an’ın azametini anlamalarına yardımcı olmak, Kur’an öğretilerini üzerine ahlak ve terbiye vermek.
 3. Öğrencileri, bir Müslüman’ın muhakkak bilmesi gereken İslam ahlak ve ahkamı ile beslemek.
 4. Öğrencilerin yaşlarına ve kültürel düzeyine uygun bir biçimde İslam kültürünün farklı yönlerinin öğretmek, peygamberler, ashap ve alimler hakkında bakış açısı kazandırmak.
 5. Caminin toplumda ifa ettiğin rol ve mesajının ihyası…
 6. Öğrencileri kelime bilgisi ve üslup açısından dil bilgilerinin gelişimine katkı sunmak.
 7. Kur’an öğretimi noktasında kabiliyetli öğrencileri mezun etmek.
 8. Bütün toplumsal kesimlere dini davete bulunmak.

 Rakam ve İstatistikler

Türkiye sınırları dahilinde bulunan 15 çadırda kentte dini tebligatta bulunulmaktadır.

Suriye sınırları dahilide 3 çadır kentte tebligatta bulunmaktadır.

Halep, Halep kırsalı ve İdlip kırsalında 30 irtibat bürosu bulunmaktadır.

Türkiye ve Suriye’de bulunan irtibat bürolarının toplam sayısı 80’e yaklaşmıştır.

Türkiye ve Suriye’de Kur’an halkalarının sayısı 750’ye yaklaşmıştır.

Türkiye ve Suriye’deki Kur’an talebelerinin sayısı 18000’e yaklaşmıştır.

Birliğin Facebook hesabı aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Home BİLEŞENLER Suriye Âlimler Birliği