Suriye Ulusal Konseyi

Devrimin başladığı günden itibaren Suriye muhalefeti, Suriye halkının devrimini ve hukukunu koruma, hedeflerinin gerçekleştirmesi adına,  kendini temsil edecek bir siyasi birlik oluşturmak için bütün çabalarını seferber etmiştir. Müteakip beş aylık süre içinde milli şahsiyetler ve devrime iştirak eden bütün güçleri kapsayacak bir siyasi şemsiye oluşturulması fikri belirginleşmeye başladı. Yaşanan gelişmeler çerçevesinde bu siyasi oluşumdan rejimin devrilmesi ve çoğulcu demokratik bir sistemin inşası yönünde rol oynaması beklenmekte idi.

Suriye Ulusal Konseyi'nin kurulması fikri devrimci güçleri bir araya getirme fikri etrafında sarf edilen çabalar bağlamında ortaya çıkmıştır. Milli güçler ve aktif şahısları bir araya getirerek, uluslararası arenada Suriye devrimini siyasi olarak temsil edecek Suriye halkının haklı davasını savunacak, zorba rejimden kurtularak demokratik sivil bir devletin inşası için bir çatı meclis oluşturulmasının zorunluğu Ulusal Meclis’in kuruluşunun nedenidir.

Konsey’in Kuruluşu

Uzman ve teknokrat isimler ve bazı siyasilerden müteşekkil bir ekip Suriye’deki farklılıkları temsil kabiliyetine sahip milli güçleri ihtiva edecek meclisi oluşturmak için harekete geçti. Bu bağlamda aşağıdaki süreçler takip edildi;

 • Suriye devrimini destekleyen siyasi güçlerin bir haritasının çıkarılması, aktif siyasi güçlerin bir listesini oluşturarak aralarından adaylar belirlendi.
 • Görev dağılımı dikkate alınarak Konsey üyeliği için gerekli kriterlerin belirlendi.
 • Nesnel yöntemlere toplumsal çeşitliliği yansıtacak bir biçimde Suriye’deki toplumsal kesimleri Meclis’te temsil kriterleri belirlendi.
 • Mezkur ölçü ve niteliklere uygun bir Konsey teşkili ortaya atıldı.

 

Temel İlkeler

Konsey, hedeflerini tahakkuk ettirme yolunda aşağıdaki temel ilklere yaslanmaktadır;

 • Bütün meşru vesileleri kullanarak Esed rejimi düşürmek.
 • Suriye toplumun bütün bileşenleri kapsayacak biçimde Milli Birliği bağlılık( Araplar, Kürtler ve diğer bütün etnik gruplar ve dini ve mezhebi kesimleri içerecek biçimde).
 • Suriye devrimin barışçı özelliği ve ahlakiliğine riayet etmek.
 • Ulusal bağımsızlık ve milli egemenlik ilkesine bağlı olmak.

 

Görevleri

Suriye Ulusal Konseyi aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeye amaçlamaktadır:

 1. Suriye devrimi için gerekli siyasi desteğin sağlanması

 

Suriye Ulusal Konseyi, Arap ülkeleri ( Tek tek Arap ülkeleri ve Arap Birliği),  Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devleti ve dünyadaki bütün devletlerin Suriye devrimi için başta siyasi destek olmak üzere her türlü desteğini temin için çalışmaktadır. Suriye Ulusal Konseyi, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler’in Suriye devrimi süresince güçlü siyasi destek sağlamak amacıyla olumlu ilişkiler geliştirmek için çalışmaktadır. Konsey, siyasi istikrarın temin edilerek dünyaya yeni Suriye demokratik ,sivil, güvenli ve istikrarlı bir ülke olacağının güvencesini vermek için çalışmaktadır.

 1. Değişim sürecinde milli birliğin sağlanması

 

Suriye Ulusal Konseyi’nin ifa ettiği rol, bütün Suriyelilerin devrim etrafından milli dayanışmasının sağlanması, devrimin başarıya ulaşması için güçlü bir koalisyonun inşası ve geçiş sürecinde Suriye’nin birliğinin temini gibi hususlarda kendini göstermektedir. Bütün Suriyelilerin katılımıyla tesis edilecek ulusal uzlaşı, hoş görü toplumun inşası, Suriye toplumun tarihi mirasıdır. Suriye Ulusal Konseyi, milli birliğin güçlendirilmesi ve Suriye topraklarında egemenliğinin kökleşmesi için çalışmaktadır.

 1. Siyasi boşluk oluşmayacağının garantisi olmak

 

Müntesipleri ve destekleyenlerinin profesyonel ve teknokrat niteliklerinin oluşturduğu birikim Ulusal Meclis’e siyasi programla sınırları çizilen geçici bir hükümet kurma istidadı sunmaktadır. Suriye Ulusal Konseyi’nin siyasi programında seçim kanunu düzenleyecek ve milli kongre düzenlenmesi ve geçici anayasa taslağını hazırlayacak bir konsey oluşturulmasının ardından özgür ve şeffaf bir genel seçimin gerçekleştirilmesini öngörülmektedir. Konsey çatısı altında çeşitli alanlarda tecrübe sahibi grupların bulunması nedeniyle geçiş sürecinde siyasi boşluk oluşmayacaktır. Konsey’de temsil edilen farklı siyasi gruplar mevcudiyeti Suriye halkının birliği, siyasi hedeflerin müşterekliği ve demokratik özgür bir devletin inşasının garantisidir.

 1. Suriye’de demokratik değişim için yol haritasının belirginliği…

 

Ulusal Konsey’in demokratik, modern, sivil bir Suriye’nin inşası için net bir bakış açısına sahiptir. Bu bakış açısı 20 Kasım 2011 tarihinde deklare edilen siyasi programı Suriye’nin ilerlemesi ve gelişimi için açık bir yol haritası niteliği taşımaktadır.

 1. Suriye devriminin taleplerinin uluslararası topluma duyurulması

 

Devrim, apolitik ve herhangi bir grup ya da bölge aidiyeti üzerinden partileşmemiş genç bir neslin liderliğinde başlamıştır. Konsey üyelerinin yüzde 50/60 oranındaki mensupları bu halk hareketini temsil etmektedir. Bu vesileyle Suriye devrimin kaderini belirleyecek kararların alınmasında temsil edilmiş, halkın talepleri dillendirilmiş olacaktır.

 

Home BİLEŞENLER Ulusal Konsey