Suriye İş Formu

Suriye İş Formu kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluş olup, 6 Haziran 2012 tarihinde kurulmuştur. Suriye içinde ve dışında Suriye ekonomisinin refah açısında ilerleme kaydetmesi amacını taşıyan Suriyeli iş insanlarını bir araya getirecek bir şemsiye olma amacı taşımaktadır.

Misyon ve Vizyon

 • Suriye devrimini destekleme amacına matufen Suriye içinde ve dışında iş insanları ve iktisatçıları kendi bünyesine katmak.
 • Suriye devrimini destekleyecek bütün eylemleri ifa etmek, Suriye halkının birlik ve egemenliğinin korunması, Suriye’nin toplumsal örgüsünün muhafazası için çalışmak.
 •  Suriye halkının devriminin hedeflerinin tahakkuk etmesine, özgürlük ve onur gibi insani haklarını elde etmek için verilen mücadeleye aktif ve gerçek bir katılım göstermek.
 • Suriye devriminin destekleme noktasına hedef ve görüş birliği içinde bulunan, Suriye’de ekonomik kalkınmaya katkı sunacak ekonomik alanda faaliyet gösteren dernek, forum ve kurumlara yardımlaşma ve koordinasyonu sağlamak.
 • Önümüzdeki süreçte Suriye ekonomisi hakkında bakı açısı geliştirilmesine katkı, bu noktada stratejik çalışma ve planlamalar yapmak.

 

Üyeler

 Suriye İş Formu, içerde ve dışarda Suriye devrimini destekleyen 300’den fazla iş insanın bünyesinde barındırmaktadır. Suriye İş Forumu’na üye olmak isteyen kimselerde aranan özellikler şu şekildedir;

 1. Dürüst bir ekonomik faaliyette bulunmalıdır.
 2. Güvenlik, millilik ve şeffaflık özelliklerini taşınması gerekmektedir.
 3. Af edilmiş olsa dahi, ispatlanmış bir suç ile suçlanmamış olması gerekmektedir.
 4. İdari kurulun üçte ikisinin olumlu referans olması gerekmektedir.
 5. Suriye vatandaşı olmayan üyeler için idari kurulun tamamının referans olması gerekmektedir.

Forum’un Organizasyon Şeması

Suriye İş Forumu aşağıdaki unsurlardan müteşekkildir.

1.Genel Kurul

En üst otorite olarak kabul edilen Genel Kurul, foruma mensup bütün üyelerden müteşekkildir. Forum’un genel politikasını, planını belirleme, geleceği yönelik bakış açısı ve programını tayin etmektedir.

2.İdari Kurul

İdari Kurul’a bütün kurum ve kuruluşlar indinde Forum’u temsil, genel kurulun kararlarını uygulama yetkileri verilmiştir. Genel Kurul, gerekli projeleri karar bağlamak amacıyla ayda bir olağan toplantı gerçekleştirmek, gerekli durumlarda olağanüstü toplanmakla yükümlüdür. Kurulda kararlar üçte iki çoğunluk ile alınır. Genel Kurul, Suriye İş Forumu’nun en yüksek icracı kuruludur.

Üyeleri aşağıda belirtildiği gibidir;

 1. Mustafa el-Sabbag / Başkan
 2. Dr. Vail Mirza / Siyasi danışman
 3. İçerde faaliyet gösteren bir iş adamı
 4. İçerde faaliyet gösteren bir iş adamı
 5. İçerde faaliyet gösteren bir iş adamı

Forum’u Koalisyon’da Mustafa Sebbag temsil etmektedir.

 

 

 

 

 

Home BİLEŞENLER İş Adamları ve Sanayiciler Derneği