Suriye Devlet Kurumlarında Çalışanlar Özgür Milli Birliği

Suriye Devlet Kurumlarında Çalışa Özgür Milli Birliği, kendi vatandaşlarını özgürlük ve onurundan mahrum bırakan baskı rejimini sonlandırmak için harekete geçen Suriye devrimine derin bir inanç duymaktadır. Çünkü Suriye devleti kendi kişisel çıkar ve gayr-ı meşru zenginliklerini korumak için baskı ve terörü yöntem edinen bir “ güvenlik güçleri devletine” dönüşmüştür. “Reform” sloganları ancak gittikçe artan yolsuzlukların üstüne örtmek için araç olarak kullanılmaktadır. Suriye halkının, en basit ifade özgürlüğü de dâhil olmak üzere, hakları gasp edilmekte, “halkçılık” adlı uyduruk sistem altında demokrasi yok edilmekte, insanların akıl ve vicdanlarıyla alay edilmiştir. İlan ettiği siyasi hedeflerin gerçekleştirmesi noktasında hiçbir girişimde bulunmamış, aktif olmayan sadece tabela olarak var olan parti ve grupları göstermelik olarak kullanılmaktadır. Ulusal Cephe’nin soluk ve marjinal varlığını buna örneklik teşkil etmektedir.

Bizler, devlette çalışan, yolsuzluk ve bütün yolsuzluk vesilelerini reddeden kimseler olarak elimizden geldiğince aksaklıkları düzeltmeye çabalasak da her defasında ülkeyi yöneten ceberut güvenlik güçleri devletine çarptık.  Elbette insanların, kişisel cabaların hainlikle nitelendiği, aileleri ve çocuklarının korkutucu bir baskı unsuruna dönüştüğü bir ortamda harekete geçmeleri kolay olmamıştır. Özellikle seksenlerde Suriye halkının tanık olduğu baskı insanların gözünü korkutmuştur.

Bu nedenle bütün devrim ateşinin bütün il, ilçe, köy, kasaba, mahalle, ve sokaklara sıçrayacağı, Suriye halkının bütün toplumsal kesimlerinin kendilerine yönelik zulüm ve baskı karşısında el ele vererek birleşeceği doğru zamanı beklemek gerekmekteydi. Özgürlük ve onur için harekete geçen Suriyeli gençler, barışçıl yöntemler kullanmış ve bunda ısrarcı olmuşlardı. Ancak onların bu barışçıl eylemlerine rejimin cevabı, üzerlerine kurşun atmak oldu. Önce onlarca, sonra binlerce daha sonra ise on binlerce insan daha önce görülmemiş ceberut yöntemlerde öldürüldü,  irili ufaklı Suriye kentleri yerle bir edildi, devlet kurumları işlemez hale getirildi.

Biz yüz yıl önce dedelerimizin kurduğu devletin çalışanları olarak, artı bu rejimin çalışanları değiliz. Bu zorba rejim adına çalışmayı reddettik, bu rejimin tekebbürüne karşı koydu ve Suriye devrimine katıldığımızı ilan ettik. Suriye Devleti Kurumlarında çalışan Özgür Milli Birliği olarak Suriye devletinin temel yapısını koruyabilme adına, Suriye Muhalif Devrimci Güçler Koalisyonu şemsiyesi altında bütün imkânlarımızı devrimin hizmetine sunduk. Bu vesileyle rejimin düşmesinden sonra ortaya çıkacak kaosa hazırlıklı olmak ve hemen müdahil olabilmek adına hazırlıklı olmak için çalışacağız. Çünkü rejimin ani düşüşü idari bir boşluk oluşturabilir. Bu durumda Suriye halkının devrimine iltihak eden ve bütün imkanlarını seferber eden kimseler olarak devlet kurum ve kuruluşlarında çalışan kimseler olarak bu boşluğun hemen doldurulmasına

Bizler bu birlikte, gerek ülkeyi terk ederek yurt dışında yaşamak zorunda kalanlar olsun gerek ülkede kalarak görevine devam eden ancak devrime destek verenler olsun, devrim sonrası inşa edeceğimiz devletin temel yapısını oluşturmayı hedefliyoruz.

Birliğin kurulduğu gün bir siyasi parti olmadığımızı, bizi birleştiren temel ilkelerin rejimin düşmesi, devrimin başarıya ulaşması, Özgür Suriye Ordusu’nun halkın özgürlük ve onurunun bekçisi milli bir ordu olduğuna inancımız olduğunu duyurduk. Bizler Ulusal Koalisyon’un bir parçası olarak yönetim ve hedefleriyle aynı doğrultuda halkın ve devrimin desteği ve dayanağı olarak hedefine ulaşması için çalışacağız.

Allah muvaffak etsin

Kuruluş Beyannamesi

Biz Suriye Devleti Kurumlarında çalışan Özgür Milli Birliği olarak zorba rejim tarafından halkımızın maruz kaldığı zulmü reddediyoruz. İrili ufaklı bütün kent ve kasabalarımızı yıkan, ülkenin alt yapısını yok eden rejim karşısında, halkımızın şanlı devrimin yanında yer alıyoruz. Bu Özgür  Milli Birliği kurarak, Ulusal Koalisyon’un liderliğindeki Suriye milli muhalefetinin hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sunmak onun bir parçası olarak rejimin bütün taşıyıcı unsurlarıyla düşmesi için mücadele etmek, demokratik çoğulcu,, modern servet ve gücün vatandaşları arasında eşit paylaştırıldığı bir ülkenin inşası için kurulduğumuzu ilan ediyoruz.

Vatandaşları arasında savaşın olmadığı, kaos durumun olmadığı, güvenli ve birlik ve bütünlük içinde bir ülkenin inşası inanıyor. Sivil devletin kurumlarının korunması vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında teknik destek sunmak ve halkın mallarının korunmasına katkı sunmak için çalışıyoruz.

Rejimin yıkılmasına oldukça yaklaştığımız bu dönemde devlette çalışıp devrim yanlısı olanları devlet kurumlarını ve iç huzurun tesisi için destekliyoruz.

Özgür Milli Birlik olarak, Özgür Suriye Ordusunu ve komuta kademesini destekliyor, Suriye halkını koruma, zorba ve katil rejimin yıkımında oynadığı önemli rolü onaylıyoruz.

Kardeş Arap ülkelerinin ve dost ülkelerin Suriye halkının devrimine verdiği destekten duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyor, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu’nu Suriye halkının tek temsilcisi olarak kabul etmelerinden ötürü kendilerini kutluyoruz.

Halkımızın devriminin şehitlerini rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, tutukluların bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını arzuluyor, hala direnen Suriye halkına zafer ve onur niyaz ediyoruz.

Özgür Milli Birlik Üyeleri

2012 Aralık ayında gerçekleştirilen kuruluş toplantısı katılan Suriye Devlet Kurumlarında Çalışanlar Özgür Milli Birliği kurucu üyeleri:

 1. Dr. Ahmed Zeytun
 2. Mühendis Ahmed El-Mücbel
 3. İhlas Bedevi/ Halk Meclisi Üyesi
 4. Esad Mustafa/Eski Bakan
 5. Hatem el-Zahir/ Halk Meclisi Üyesi
 6. Halid Şihabettin/ Yargıç
 7. Halid Abdullah Şebib/ Yargıç
 8. Dr. Riyad Hicab/ Eski Başbakan
 9. Dr. Riyad Na’san Ağa/ Eski Büyükelçi ve Bakan
 10. Salih el-Naimi
 11. Talal Huşan / Yargıç
 12. Dr. Abdullatif Debbağ/ Büyükelçi
 13. Abdu Hüsameddin / Bakan Yardımcısı
 14. Adnan el-Şagri / Mühendis
 15. Ali el-Beş / Halk Meclisi Üyesi
 16. Ali İbrahim el-Avn/ Yargıç
 17. Dr. Faruk Taha / Büyükelçi
 18. Muhammed Enver Mecni / Yargıç
 19. Muhammed Bessam el-Amadi /Büyükelçi
 20. Muhammed Bermu/ Savcı
 21. Muhammed Husam Hafız / Diplomat
 22. Muhammed Halu/ Halk Meclisi Üyesi
 23. Muhammed Hasan el-Tevvab / Dış İşleri Bakanlığında Müzakereci Bakan
 24. Muhammed Said El-Isı/ Halk Meclisi Eski Üyesi
 25. Muhammed Vecih Cuma
 26. Mahmud Süleyman / Müfettiş
 27. Nasır el-Hariri / Savcı

Bazı kurucu üyeler çeşitli nedenlerden dolayı toplantıya katılamamıştır. Toplantıya katılanlar yedi kişiden müteşekkil bir sekreterlik oluşturulmasında görüş birliğine varmıştır. Sekreterya Dr. Riyad Hicab başkan olmak üzere, Bakan Esad Mustafa, Bakan Riyas Nus’an Ağa, Büyükelçi Dr. Faruk Taha, Bakan Yardımcısı Abdu Hüsamettin, Savcı İhlas Bedevi, Yargıç Talal Huşan’dan oluşmaktadır.

Toplantıda SMDK’yı temsilen Necib el-Gadban, ayrıca SMDK üyeleri Muhammed Kaddah ve Dr. Muhammed Ratib Nablusi hazır bulunmuştur.

Sekreterlik;

Başkan: Eski Ziraat Bakanı ve Başbakan Dr. Riyad Hicab

Üyeler:

 1. Esad Mustafa/ Eski Ziraat Bakanı/ Hama Bölgesi
 2. Riyad Nu’san Ağa / Kültür Eski Bakanı ve Büyükelçi
 3. Dr. Faruk Taha / Eski Büyükelçi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı
 4. Abdu Hüsameddin / Petrol Bakanı Eski Yardımcısı
 5. İhlas Bedevi / Halk Meclisi Üyesi
 6. Talal Huşan / Yargıç

Meclis üyeleri arasında görev dağılımı

Katar’ın Başkenti Doha’da 27 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen ilk toplantıda sekretarya üyeleri arasında yapılan görev dağılımı şu şekildedir;

Dr. Riyad Hicab / Başkan

Esad Mustafa / Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Sekreteri

Riyas Nusan Ağa / Basından sorumlu Sekreter

Dr. Faruk Taha/ Hazinedar, İdari ve Mali işlerden sorumlu sekreter

Abdu Hüsameddin / İç İşlerinden sorumlu Sekreter

İhlas Bedevi / Yardım İşleri ve Yaralıların Tedavisinden sorumlu Sekreter

Talal Huşan/ Hukuki İşlerden Sorumlu Sekreter

 

Home BİLEŞENLER Kamu Çalışanları Topluluğu