Süryani ve Asuriler

Süryanilerin, Suriye’deki tarihi Suriye’nin tarihiden daha eskilere dayanmaktadır. Süryaniler, Suriye’nin tarihi ve medeni derinliğidir.  Süryaniler, Suriye ulusal ve toplumsal dokusunun temel taşlarından biridir.  Asurluların ve Aramilerin torunları olan Süryaniler,  Şam ve Mezopotamya’nın ilk sakinleri olup, Suriye kelimesi dahi Süryani kelimesinden gelmedir.  Suriyaniler, Irak’ta Araplara kültürel açıdan en yakın halk olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında Suriye devletinin inşasında siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal alanlarda katkı sunmuş, ulusal birliğin tesisine iştirak etmiştir.

Suriye’deki nüfus oranları hakkında herhangi resmi bir veri bulunmayıp,  yarım milyon civarında oldukları tahmin edilmektedir. Suriye yarım adası, Halep, Hums ve Şam’da dağınık olarak yaşamaktadırlar.

Suriye’nin bağımsızlığını kazanmasından ve siyasi istikrarın tesisinden sonra Süryaniler, izin verilen dini özgürlükler çerçevesinde kültürel, toplumsal ve eğitim kurumları kurmuştur. Özel okullar, spor kulüpleri ve izci kulüpleri ve cümleden zikredilebilir.

Süryani kurumları, o dönemde, kamışlı başta olmak üzere Suriyeleri yoğunlukta olduğu yarım adada siyasi arenada önemli rol oynamıştır. Siyasi partiler ve güçler, toplumsal organizasyonlar, belediye seçimleri ve genel seçimlerde bu Süryani kurumlarının desteğini almaya çalışmaktaydı.  Bu kurumlar üyeleri ve hitap ettiği halk geniş halk kitleleri açısından, seçimlerde siyasi dengeler açısından bir ağırlığa sahip olmuştur.

İkinci dünya savaşından sonra devrimci fikirler, sosyalist ilkeler ve ulusal kurtuluş hareketleri bölgede yayılmaya başlamış, Suriye’deki ve diğer ülkelerdeki Süryaniler, bu düşünsel hareketlenmelerin dışında kalamamıştır.  Hatta kendi ulusal varlığını korumak ve maruz kaldığı zulme karşı çıkma açısından bir sığınak olarak gördüğü bu fikirlerle ulaşma ve kabullenme noktasında diğerlerinden daha önce davranmıştır.

Milliyetçi fikirlerin gittikçe kendini hissettirdiği siyasi bilincin gittikçe derinleştiği dönemde Süryaniler,  organizasyonlar ve partiler kurmuştur.  1957 yılında “Süryani Demokratik Organizasyonu” adıyla kurulan organizasyon Süryanilerin modern dönemde kurdukları ilk organizasyon olmuştur. Bu organizasyon bu gün diğer Süryani yapı ve organizasyonların yanında Suriye’deki Süryani hareketin temel birleşenlerinden birini teşkil etmektedir.

Suriye’deki Süryani hareketin doğuşu, Süryanilerin milli ve ırki bilincinin oluşmasıyla aynı zamanda olmuştur.  Bu nedenle bağlanıcından bu yana barışçıl siyasi mücadele ve diplomatik hareket tarzı tek mücadele yöntemi ve stratejisi olarak benimsenmiştir.  Suriye’deki Süryani hareketi ulusal dokuda bir hareket olup, ulusal meseleler ve azınlık sorunu arasındaki ilişkinin idrakindedir.  Vatandaşın güvenliğin, vatanın güvenliğidir. Azınlıklar sorunu, insan haklarının korum altına alındığı, siyasi ve ırki çoğulculuğun olduğu bir toplumda demokrasi temelli ve ulusal perspektifle çözülebilir.

Suriye’deki Süryani hareket kendi köşesine çekilmek zorunda kaldığı çok fazla dikkatli hareket etmek zorunda kaldığı zor dönemlerden geçmiştir. 1987 yılında “Demokratik Hareket”  mensubu kişiler tutuklanmış ve sorguya çekilmiştir.  Süryanilerin erken salıverilmeleri Süryanilerin tarihi ve siyasi hayatından önemli ve büyük bir siyasi kırılmaya neden olmuş,  o tarihten sonra kendi varlığı deklare eden Süryaniler, belki de hazır olmadıkları bir dönemde siyasi arenada kendini göstermeye başlamıştır. Ancak kısa zamanda yeni siyasi şartlarla uyum sağlayan Süryaniler, ülkedeki siyasi yaşamam doğrudan intibak etmiş, 1990 yılında ilk defa parlamento seçimlerine girmiştir.  Dönemin koşullarına kıyasla azımsanmayacak siyasi başarı elde etmiş, “Demokratik Hareket’in” adayı seçilerek parlamentoya girmiştir. Bu vesileyle Suriye’deki siyasi parti ve gruplara açılma imkanı elde etmiştir.

Süryanilerin bu gün Suriye’de kültürel ve toplumsal açıdan seçkin bir konumu vardır.  Kendi ana dillerini konuşmakta, adet ve göreneklerini yaşayıp yaşatmakta, her yıl kültürel, edebi ve sanatsal festivaller düzenlemekte, Süryani yılının başlangıcı olan Nisan ayının başını milli bayram olarak kutlamaktadırlar. Dini özgürlüklerine sahip,  kendi dillerini kilise ayin dile olarak okullarına öğrenebilmekte ve rahatça konuşabilmektedir.  Süryani dili, kadim Suriye kültür ve medeniyetinin asıl ve esas unsurlarından birisidir.

Suriye’de Süryani varlığı tarihi bir hakikat olup,  nesnel bir gerçekliğe sahiptir.  Süryani toplumu olmadan Suriye medeniyetinin gerçek görüntüsünün tekâmül etmesi mümkün değildir. Suriye, Süryanilerin varlığı ile kendi tarihi ve medeniyeti ve modern dönem arasında ilişki kurabilmektedir. Süryani halkının varlığının kabulü, Süryanilerin ihtiyacı olduğu gibi ulusal zorunluluk, insani bir görüş, medeni bir duruş, demokratik bir tavırdır.

Süryani Asuri Grubunu SMDK’da Senharib Mirza temsil etmektedir.

Süryani Demokratik Organizasyonu’nun sitesine ulaşım linki aşağıdaki gibidir;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home BİLEŞENLER Etnik Gruplar Süryani ve Asuriler