Vatandaşlık Grubu

Vatandaşlık Grubu Suriyeli bir siyasi bir organizasyon olup Suriye devriminin başlangıcı sırasında teşkil etmiştir. Önceki süreçlerde siyasi mücadele veren, takibata ve tutuklamalara maruz kalan aktivistler, gösterileri destek veren asın gönüllüleri gösterileri iştirak eden birçok gencin katılımıyla oluşmuştur. Grup, kısa bir süre içinde Suriye’nin bütün bölgelerine ulaşmış, daha önce siyasi deneyim sahibi olmayan gençler gruba katılmıştır.

Grup, Suriye’nin coğrafi ve demografik olarak birlik ve bütünlük içinde etnik, dini, mezhebi hiçbir ayrımın yapılmadığı vatandaşlarının her birinin eşit ve özgür olduğu, sivil ve demokratik bir devlet olması gerektiğini savunmaktadır. Kurulacak olan Suriye devletinin etnik, dini ve mezhebi herhangi bir ayrımcılığı olmadığı çoğulcu, sivil ve demokratik bir olması gerektiğine inanmaktadır. Ancak bu biçimde siyasi ve fikri rekabetin gereğince yaşanılabileceği medeni ve özgür bir Suriye inşa edilebilecektir.

Grup, etnik ve dini azınlıkların doğal ve meşru haklarının sağlanması için çalışmaktadır. Ancak bu hakların garanti altına alınmasıyla devrim radikal eğilimlerden kurtulacak, ülkenin toprak bütünlüğü ve milli birliği tesis edilecektir.

Vatandaşlık Grubu, farklı zamanlarda birçok siyasi rapor ve Suriye devrimine ilişkin görüş ve kanaatlerini yansıtan açıklamalar yayınlamıştır. Grup, devrimin barışçı ve sivil yönünün önemine vurgu yapmakta, bunun yanında Özgür Suriye Ordusuna tam destek vermektedir. Çünkü sivil ve asker bütün Suriye halkını silaha sarılmaya mecbur eden, rejimin eşi benzeri görülmemiş baskı ve korku rejimi olmuştur.

Grup, ülkeyi iç savaş ve iç savaşın verdiği maddi hasarın yanında Suriye halkının toplumsal dokusuna verdiği yıkıcı zarardan kurtaracak her türlü “siyasi çözüm” önerisini üzerine düşünülebilir görüp sorun atfetmemektedir. Bunun yanında en makbul çıkış yolunun, Beşar Esed ve beraberindeki üst düzey yönetim kadrolarının siyasi arenadan taam olarak çekilmesi olacağına inanmaktadır. Esed ve beraberindekilerin çekiliş sürecinin ayrıntıları nasıl olursa olsun, baskı ve zulüm ile özdeşleşen askeri ve istihbarat birimlerinin temel saç ayaklarının ortadan kaldırılması, gerçek diyalogun önünü açacaktır. Böylece devlet kurumlarının muhafazası, Suriye halkının akan kanının durdurulması sağlanacak, demokratik, özgür, bütün vatandaşlarına izzetli ve şerefli bir yaşam sunan özlemini çektiğimiz Suriye’nin inşası mümkün olacaktır.

Grup, bütün taraflarıyla Suriye muhalefetinin birliği için çaba sarf etmenin, silahlı direniş güçlerini de içeren kapsayıcı bir siyasi şemsiye oluşturulması için gayret etmenin önemine vurgu yapmaktadır. Halen bağlı olduğu ve Suriye Devriminin siyasi görüşünün bütünlük kazanmasında önemli bir saç ayağı olduğunu düşündüğü “Kahire Sözleşmesine” ulaşılmasına katkı sunmuş olup, gelinen noktada ondan hareketle gelişme sağlanması gerektiğine inanmaktadır. Her ne kadar, ilerleyen süreçte yaşanan öznel ve nesnel sorunlar işlevsizleşmesine ve oynadığı rolün zayıflamasına neden olsa da Suriye Ulusal Konseyi’nin teşkilini devrim ve devrimcileri temsil anlamında cesaret verici bir gelişme olarak görmüştür. Daha sonra Suriye Muhalif Devrimci Güçler Koalisyonu’nun oluşumu desteklemiş başında beri kuruluş sürecinde yer almıştır. Koalisyon’un sivil, siyasi ve askeri yönlerden geliştirilmesi ve devrim için kapsayıcı ve gerçek bir lider konumuna gelmesi, rejimin düşmesinin ardından geçiş sürecinde taşıyıcı rol üstlenmesi için çaba sarf etmektedir.

Grup müntesibi aktivistlerin çoğunluğu, yoğun baskı nedeniyle ülkeyi terk ederek devrim için dışarda muhalefeti sürdürmek zorunda kalanların dışında, Suriye dâhilinde faaliyet göstermektedir.

Geleneksel siyasi örgütlenmelerin kullandığı hiyerarşik yapılanmadan uzak, oldukça esnek bir örgütlenmeye sahip olan Grup, bu vesileyle müntesiplerine bulundukları bölgenin ve giriştikleri faaliyetlerin doğasına uygun eylem biçimleri geliştirme özgürlük alanı sunmak istemektedir. Bu yöntemle müntesiplerinin tutuklanması ya da şehit edilmesi durumunda diğerlerine gelebilecek zararı en aza indirmiş olmaktadır. Böylece Grup’un siyasi görüşünü paylaşan onunla ilişkili ya da ona destek veren aktivistler ağı oldukça genişlemiştir.

Kısaca söylemek gerekirse Grup bir “siyasi çekirdek” olup etrafında kültürel, ideolojik, bölgesel ve mezhebi farklı kökenlere mensup farklı imkan ve eylem özellikleri sahip kadın ve erkeklerden müteşekkil bir ağ oluşmuştur. Bu ağ katı bir örgütsel ağ olmayıp, devrimci eylem biçiminin gerekliliklerini yerine getirmek kafidir.

Grubu, Suriye Ulusal Koalisyonu içinde Sayın Muvaffak Nirbe temsil etmektedir.

 

Home BİLEŞENLER Siyasi Oluşumlar Vatandaşlık Grubu