Demokratik Arap Sosyalist Birlik Partisi

Demokratik Arap Sosyalist Birlik Partisi 18 Temmuz 1964’de, Mısırla tekrar birleşilmesi( Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin tekrar kurulması) yönünde, ayrışmaya karşı mücadele veren, birçok birleşme yanlısı tarafın bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

Beyrut’ta gerçekleştirilen ilk konferansında Nihad el-Kasım’ı Genel Sekreter olarak seçilmiştir.

Parti, birçok grubun, önde gelen birçok isimin ayrılması gibi birçok iç sorun yaşamıştır. Kadrolarının birçoğu takibata ve suikaste uğramasına rağmen, kendini yenileyerek varlığını koruyabilmiştir.

30 yıllık süre içinde Genel Sekreterinin ve tarihi lideri Dr. Cemal el-Atasi’nin bıraktığı mirası takip ederek kendine özgü bir düşünsel karakter kazanmıştır. El-Atasi, Nasır tecrübesini derinlikli bir şekilde korkmadan ve açık bir şekilde eleştirmiş, mukallit olmamış, kendi özgü ve yeniliğe açık fikirler geliştirmiştir. 1979’da Demokratik Milli Birlik adı altında milliyetçi ve sol eğilimli beş partiden müteşekkil Suriye muhalefetini yirmi yıldan fazla bir süre liderlik etmiştir.

Parti, her ne kadar Dr. Cemal el-Atasi’nin ölümünden sonra da iç muhalefete liderlik etmeye devam etse de, Demokratik Milli Birlik içinde sorunların çıkmasının önüne geçilememiştir. Bu sorunlar 2005 yılında “Şam Deklarasyonu” ile dışa vurmuştur.

Parti için en önemli tecrübe Hafız Esad döneminin başlamasıyla, İlerici Ulusal Cephe’ye katılması olmuştur. Ancak Parti’nin, Cephe’den çıkması çık uzun sürememiş, çıkışı ile birlikte açıktan mücadeleye bırakarak, gizli mücadeleye başlamıştır. Parti’nin genişlemesi bu tecrübe ile başlamıştır. Özellikle, Baas Partisi’nin ülkenin ve halkın tek yönetici olduğu yönünde Anayasa’ya konulan sekizinci madde bu süreçte etkili olmuştur. Çünkü bu madde sonraki süreçte ülkede baskı rejiminin kurulmasına zemin hazırlayacak, tek ailenin Suriye’yi yönetmesine imkan verecektir.

 Suriye’nin bütün illerinde uzantısı bulunan Parti’nin, en güçlü olduğu yer Şam kırsalı ve Şam’dır.

2000 yılında lideri Dr. Cemal el-Atasi’nin katılımıyla gerçekleştirilen son kongresinde ismine “Demokratik” kelimesini ekleyerek, rejim tarafında yer alan bir diğer partiden kendini ayırmak istemiştir. Gerçekleştirilen kongrelerde üst yönetimden bütün kadrolara kadar yeniden seçildiği parti, son kongresinde demokratik olarak kat ettiği mesafe ile koşut olarak bir genel sekreterin iki dönemden fazla görev yapamayacağı yönünde karar almıştır. Bu vesile ile kişilerin baskın olduğu karakterden kurtularak, daha demokratik ve taze kan akışına imkan verecek bir yapı oluşturmayı hedeflemiştir. Ayrıca kendi varlığı açıkça deklare etmiş ve bundan doğacak sorumlulukları da yüklenme iradesi göstermiştir.

Alınan bu karar çerçevesinde 2003,2005 ve 2005 yıllarında Duma’da gerçekleştirilen kuruluş yıldönümü etkinliklerine gösterilen yoğun ilgi Parti’nin halkta buluğu karşılığın ne kadar yoğun olduğunu göstermiştir.

2011 Mart ayında Suriye devrimi karşısında çok açık tavır alan partilerden bir olmuştur. Suriye’nin başta Şam kırsalı, Der’a, Suveyda, Rakka, Halep olmak üzere birçok kentinde müntesipleri devrim yanlısı faaliyetlerde bulunmuştur. Dr. Adanan Vehbi devrimin öne çıkan şehitlerinden bir olmuştur.

2011 Eylül’de Ulusal Koordinasyon Heyeti oluşturulması sürecinde yer almış, muhalefetin dışarda gerçekleştirdiği istişare toplantılarına katılmıştır. Bu süreçte partinin kadroları gelenekçi parti yönetiminde çıkmış, parti ismini icra komitesi vasfıyla kullanmaya devam etmiştir. Böylece “siyasi büro” olarak bilinen gelenekçi yönetimden kendini ayırmak istemiştir. Bu ayrışmalar devrim karşısında takınılan farklı tutumlardan kaynaklanmıştır.

Parti, en başından beri farklı siyasi oluşumlarla birlikte Suriye Muhalif Devrimci Güçler Koalisyonu içerisinde yer alarak faaliyetlerine iştirak etmiştir.

Parti’nin, Koalisyondaki temsilciliğini Kasım el-Hatip, icra kurulu başkanlığını Muhammed Felitani yapmakta olup, içerde kadroları mevcuttur, ancak isimleri gizli tutulmaktadır.

Parti, Koalisyonun ilkelerini kabul etmekte bu temelde diğer unsurlarla çalışmayı kabul etmektedir. Yönetimin barışçıl yollarla el değiştirdiği, sivil ve temsili demokratik bir sistem ve toplum arzusunda bulunan Parti, toplumsal adalete vurgu yapmaktadır. Parti’nin altını çizdiği bir diğer husus da siyasi, fikri ve program olarak önemsediği Araplıktır.

 

Home BİLEŞENLER Siyasi Oluşumlar Demokratik Arap Sosyalist Birlik Partisi