siyasal çerçeve

 Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu 21 Şubat 2013’de Mısır’ın Başkenti Kahire’de gerçekleştirdiği toplantıda, devrim sürecinde elde edilen başarılarla paralel olarak, devrimin hedeflerini gerçekleştirecek, daha fazla kan akmasını engelleyecek, devlet kurumlarının korunmasını ve istikrarın sağlanmasını sağlayacak siyasi çözümün temel ilkeleri hakkında uzlaşmıştır. İlkeler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

  1. Suriye halkının devriminin, adalet özgürlük ve onur gibi hedefleri gerçekleştirilmeli, daha fazla kan akmasının engellenmeli, ülkenin daha fazla yıkılmasına mani olunmalı, ülkemizi çevreleyen tehlikelerin zararın sakınılmalıdır. Suriye’nin toplumsal, siyasi ve coğrafi birliğinin korunmalı, etnik, dini ve siyasi mensubiyetleri ne olursa oldun kadın erkek bütün Suriyeliler arasında eşitliğin sağlandığı demokratik, sivil bir sisteme geçiş sağlanmalıdır.
  2. Ülkenin bu gün içinde bulunduğu durumun failleri olan Beşar Esed ve onun güvenlik bürokrasinin komuta kademesi görevlerinden uzaklaştırılarak, herhangi bir siyasi çerçevede yer verilmemesi, herhangi bir siyasi çözümün tarafı olarak kabul edilmemesi gerekmektedir. İşlediği suçlardan ötürü hukuk önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır.
  3. Ülkemizin geleceği adına arzulanan siyasi çözüm, Suriye halkına karşı işlenen suçlara iştirak etmeyen devlet kademelerindeki bütün şerefli insanlar, Baascılar ve diğer siyasi, sivil ve toplumsal bütün siyasi kesimler katılımıyla sağlanmalıdır.
  4. Belirtilen bu temel ilkelere uygun alınacak bütün inisiyatifler, bir zaman planlaması ve hedef tanımlaması çerçevesinde alınmalıdır.
  5. Başta Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Birleşmiş Milletlerden verilen uluslararası garantiler ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde alınan kararlar çerçevesinde, uluslararası gözetim ve destekle birlikte siyasi hedeflerini mümkün kılmak için çalışılmalıdır.
  6. Sahadaki güç dengelerinin değiştirilmesi adına çarpışan devrimcileri destek vermeye devam edilmelidir.
  7. Yukarıda sıraladığımız temel ilkler çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması için dost ve kardeş ülkelerden destek arayışlarını sürdürmek
  8. Koalisyon Genel Kurulu, Koalisyon adına siyasi inisiyatif alma yetkisi olan tek makamdır.

 

Home Hakkımızda Siyasal Çerçeve