SMDK Başkanı

Koalisyonun tüzüğü gereği, Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve on dokuz kişiyi aşmayan yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul üyeleri katılımıyla gerçekleştirilen kapalı oylama ile seçilmektedir. Oylamada en çok oyu alanlardan müteşekkil yönetim kurulunun tam gün çalışması şartı aranmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri şu şekildedir:

  • Genel Kurulun iki toplantısı arasındaki sürede, Koalisyonun işlerini kolaylaştırmak için gerekli siyasi kararları alma yetkisi bulunmaktadır. Aldığı kararların Genel Kurul’un önceki kararlarıyla çelişmeme zorunluluğu bulunan Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları, Genel Kurul kararın alınmasını ardından gerçekleştirilen ilk toplantıda kabul ya da reddedebilir. Genel Kurul bu toplantıyı olağan ya da olağanüstü olarak gerçekleştirebilir.
  • Koalisyonun yabancı ülkelerle ilişkilerini ilgilendiren konularda siyasi kararlar alma yetkisi bulunmaktadır.
  • Büyükelçi tayinini de kapsayan diplomatik kararlar alma yetkisi bulunmaktadır.
  • Koalisyonun siyasi çalışma planını belirleme yetkisi bulunmaktadır.

Koalisyon Genel Kurulu’nu, diplomatik usuller çerçevesinde, siyasi ve diplomatik olarak temsil etme yetkisi bulunmaktadır

Abdurrahman Mustafa


Halep

Nezir Hakim


Halep

Abdulahad İstefo


Haseki

Ahmet Seyid Yusuf


İdlip

Hasan Haşimi


Halep

Bedir Camus


Şam Kırsalı

Enes el-Abde


Şam

Muhammed Dandal


Deyri Zor

Heysem bin Mahmut Rahmu


Halep

Hadi el-Bahra


Şam

Muhammed el-Şimali


Hama

Fuat Reşad Aliko


Haseki

Hevas Helil Sadun


Haseki

Salahaddin Hamvi


Hama

Muhammed Yahya Mektebi


Şam

Yasir Farhan


Haseki

İkab Yahya


Hama

Muhammed Sefvan el-Candalı


Humus

Cemal el-verd


Lazkiye

Ahmet Ramazan


Halep
Home Hakkımızda Şema Siyasi Kurul