SMDK Başkanı

Koalisyonun tüzüğü gereği, Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve on dokuz kişiyi aşmayan yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul üyeleri katılımıyla gerçekleştirilen kapalı oylama ile seçilmektedir. Oylamada en çok oyu alanlardan müteşekkil yönetim kurulunun tam gün çalışması şartı aranmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri şu şekildedir:

  • Genel Kurulun iki toplantısı arasındaki sürede, Koalisyonun işlerini kolaylaştırmak için gerekli siyasi kararları alma yetkisi bulunmaktadır. Aldığı kararların Genel Kurul’un önceki kararlarıyla çelişmeme zorunluluğu bulunan Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları, Genel Kurul kararın alınmasını ardından gerçekleştirilen ilk toplantıda kabul ya da reddedebilir. Genel Kurul bu toplantıyı olağan ya da olağanüstü olarak gerçekleştirebilir.
  • Koalisyonun yabancı ülkelerle ilişkilerini ilgilendiren konularda siyasi kararlar alma yetkisi bulunmaktadır.
  • Büyükelçi tayinini de kapsayan diplomatik kararlar alma yetkisi bulunmaktadır.
  • Koalisyonun siyasi çalışma planını belirleme yetkisi bulunmaktadır.

Koalisyon Genel Kurulu’nu, diplomatik usuller çerçevesinde, siyasi ve diplomatik olarak temsil etme yetkisi bulunmaktadır

Riyad ali Hasan


Deyri Zor

Hasan Haşimi


Halep

Enes el-Abde


Şam

Nasır Musa el-Hariri


Dera

Muhammed Kaddah


Dera

Hadi el-Bahra


Şam

Salah Derviş


Haseki

Heysem bin Mahmut Rahmu


Halep

Vasıl el-Şimali


Humus

Muvaffak Neyrebiye


Humus

Suher Cemal el-Atası


Humus

Fayiz Sara


Şam Kırsalı

Fuat Reşad Aliko


Haseki

Abdulilah Fahd


Humus
Home Hakkımızda Şema Siyasi Kurul