Siyasi Kurul

Koalisyonun tüzüğü gereği, Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve on dokuz kişiyi aşmayan siyasi kurul üyeleri, Genel Kurul üyeleri katılımıyla gerçekleştirilen kapalı oylama ile seçilmektedir. Oylamada en çok oyu alanlardan müteşekkil siyasi kurulun tam gün çalışması şartı aranmaktadır.

Siyasi Kurul üyelerinin görevleri şu şekildedir:

  • Genel Kurulun iki toplantısı arasındaki sürede, Koalisyonun işlerini kolaylaştırmak için gerekli siyasi kararları alma yetkisi bulunmaktadır. Aldığı kararların Genel Kurul’un önceki kararlarıyla çelişmeme zorunluluğu bulunan Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları, Genel Kurul kararın alınmasını ardından gerçekleştirilen ilk toplantıda kabul ya da reddedebilir. Genel Kurul bu toplantıyı olağan ya da olağanüstü olarak gerçekleştirebilir.
  • Koalisyonun yabancı ülkelerle ilişkilerini ilgilendiren konularda siyasi kararlar alma yetkisi bulunmaktadır.
  • Büyükelçi tayinini de kapsayan diplomatik kararlar alma yetkisi bulunmaktadır.
  • Koalisyonun siyasi çalışma planını belirleme yetkisi bulunmaktadır.

Koalisyon Genel Kurulu’nu, diplomatik usuller çerçevesinde, siyasi ve diplomatik olarak temsil etme yetkisi bulunmaktadır

Enes el-Abde


Şam

Abdulbasit Abdullatif


Deyri Zor

Abdulahad Astifo


Haseki

Nezir Hakim


Halep

Salim el-Muslat


Haseki

Riyad ali Hasan


Deyri Zor

Bedr Camus


Şam Kırsalı

Heysem bin Mahmut Rahmu


Halep

Hadi el-Bahra


Şam

Muhammed Yahya Mektebi


Şam

Yasir Farhan


Haseki

Cemal el-verd


Lazkiye

Ahmet Ramazan


Halep

Muhammed Selu


İdlip

Emel el-Şihu


Halep

Selim el-Hatib


Şam

Abdulmecid Berekat


Halep

Abdullah Serhan Kedo


Şam

Behçet Atasi


Şam

Muhammed Faruk Tayfur


Hama

Münzir Siras


Şam
Home Hakkımızda Şema Siyasi Kurul