Siyasi Kurul

Koalisyonun tüzüğü gereği, Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve on dokuz kişiyi aşmayan siyasi kurul üyeleri, Genel Kurul üyeleri katılımıyla gerçekleştirilen kapalı oylama ile seçilmektedir. Oylamada en çok oyu alanlardan müteşekkil siyasi kurulun tam gün çalışması şartı aranmaktadır.

Siyasi Kurul üyelerinin görevleri şu şekildedir:

  • Genel Kurulun iki toplantısı arasındaki sürede, Koalisyonun işlerini kolaylaştırmak için gerekli siyasi kararları alma yetkisi bulunmaktadır. Aldığı kararların Genel Kurul’un önceki kararlarıyla çelişmeme zorunluluğu bulunan Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları, Genel Kurul kararın alınmasını ardından gerçekleştirilen ilk toplantıda kabul ya da reddedebilir. Genel Kurul bu toplantıyı olağan ya da olağanüstü olarak gerçekleştirebilir.
  • Koalisyonun yabancı ülkelerle ilişkilerini ilgilendiren konularda siyasi kararlar alma yetkisi bulunmaktadır.
  • Büyükelçi tayinini de kapsayan diplomatik kararlar alma yetkisi bulunmaktadır.
  • Koalisyonun siyasi çalışma planını belirleme yetkisi bulunmaktadır.

Koalisyon Genel Kurulu’nu, diplomatik usuller çerçevesinde, siyasi ve diplomatik olarak temsil etme yetkisi bulunmaktadır

Abdurrahman Mustafa


Halep

Nezir Hakim


Halep

Şam Kırsalı

Abdulahad Astifo


Haseki

Hasan Haşimi


Halep

Riyad ali Hasan


Deyri Zor

Enes el-Abde


Şam

Heysem bin Mahmut Rahmu


Halep

Hadi el-Bahra


Şam

Fuat Reşad Aliko


Haseki

Hevas Helil Sadun


Haseki

Muhammed Yahya Mektebi


Şam

Yasir Farhan


Haseki

İkab Yahya


Hama

Cemal el-verd


Lazkiye

Ahmet Ramazan


Halep

Fadi Ibrahim


Şam

Muhammed Selu


İdlip

Emel el-Şihu


Halep

Muhammed Abdullah


Şam

Selim el-Hatib


Şam

Beşar Avad el-Zabi


Dera
Sayfa 1 / 2
Home Hakkımızda Şema Siyasi Kurul