Siyasi Kurul

Koalisyonun tüzüğü gereği, Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter ve on dokuz kişiyi aşmayan siyasi kurul üyeleri, Genel Kurul üyeleri katılımıyla gerçekleştirilen kapalı oylama ile seçilmektedir. Oylamada en çok oyu alanlardan müteşekkil siyasi kurulun tam gün çalışması şartı aranmaktadır.

Siyasi Kurul üyelerinin görevleri şu şekildedir:

  • Genel Kurulun iki toplantısı arasındaki sürede, Koalisyonun işlerini kolaylaştırmak için gerekli siyasi kararları alma yetkisi bulunmaktadır. Aldığı kararların Genel Kurul’un önceki kararlarıyla çelişmeme zorunluluğu bulunan Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları, Genel Kurul kararın alınmasını ardından gerçekleştirilen ilk toplantıda kabul ya da reddedebilir. Genel Kurul bu toplantıyı olağan ya da olağanüstü olarak gerçekleştirebilir.
  • Koalisyonun yabancı ülkelerle ilişkilerini ilgilendiren konularda siyasi kararlar alma yetkisi bulunmaktadır.
  • Büyükelçi tayinini de kapsayan diplomatik kararlar alma yetkisi bulunmaktadır.
  • Koalisyonun siyasi çalışma planını belirleme yetkisi bulunmaktadır.

Koalisyon Genel Kurulu’nu, diplomatik usuller çerçevesinde, siyasi ve diplomatik olarak temsil etme yetkisi bulunmaktadır

Abdulmecid Berekat


Halep
Sayfa 2 / 2
Home Hakkımızda Şema Siyasi Kurul