Yardım Koordinasyon Birimi

Kısa adı “ACU” olan Yardım Koordinasyon Birimi Aralık 2012’de Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu tarafından rejimin sebebiyet verdiği yıkım mağduru Suriyeli ihtiyaç sahiplerine gerekli acil yardımların yapılması amacıyla kurulmuştur.

Yardım Koordinasyon Birimi, ırk, din ve siyasi mensubiyet ayrımı yapmaksızın Suriyelilere yardımların her türlü vesile kullanılarak ulaştırılması için çalışmaktadır. Zira uluslararası standartlar ve insani yardım ilkeleri, yardımların ihtiyaç durumunun öncelikleri dikkate alınarak bütün ihtiyaç sahiplerine iletilmesini ön görmektedir.

Yardım koordinasyon Birimi, kuruluşundan bu yana Suriye’nin bütün bölgelerindeki il, ilçe ve köylere yiyecek ve ilaç yardımı başta olmak üzere her türlü yardımı ulaştırmak için çalışmaktadır. Yardım koordinasyon Birimi yardımların yerlerine ulaşması noktasında yerel meclisler, yerel yardım kuruluşları, uluslararası bağışçılar, uluslararası yardım kuruluşları, yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla ortak hareket etmektedir.  Bunun yanında Yardım koordinasyon Birimi,  Suriye’de yüksek düzey profesyonellik gerektiren acil insani ihtiyaçların belirlenmesi ve raporlanması noktasında da önemli rol oynamaktadır. 

Home BİRİMLER Yardım koordinasyon bürosu